Sever 1 Sever 2
5395 Download

Ngày Yura Adachi đồng ý làm bạn gái là ngày bị đụ

Đinh cục, như thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy, đúng rồi, vừa rồi tôi cùng Lan cục trưởng nói chuyện, nàng nói cậu đến địa phương mới nhậm chức, chúng ta định sắp xếp thời gian đến Bạch Sơn thăm cậu đây, thời gian vừa qua như thế nào rồi, có được hay không Lưu Chấn Đông nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, rất là cao hứng. Chị biết em muốn hỏi cái gì, có phải hay không là muốn biết chủ tịch tỉnh là ai Lương Khả Ý lơi nói ra kinh người hỏi. Đinh Trường Sinh nói. Được, Yura Adachi khi nào em đến tỉnh thành thì nhất định mời chị ăn cơm, tiệm cơm thì tùy chị chọn.

View more
Đóng QC