Sever 1
189

36 thế chịch

Đinh Trường Sinh nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng nói. À Tần Mặc lần này đến gặp chú, có phải là vì hạng mục Px có tiến triển Đinh Trường Sinh hỏi. Anh Mai, tại Bạch Sơn có tiệm cơm nào đặc sắc,các tư thế địt tôi muốn mời người ăn cơm Đinh Trường Sinh nói. Chỉ nghe Vũ Hoàng Huy nói thôi mà cơ thể của Kiều Hạ Linh như có trăm ngàn con kiến đang bò ngứa ngáy đến từng tấc da thịt: Chú hay là chúng ta tắt đèn đi có được không .

View more
Đóng QC